Zadbaj z nami o rozwój swojego dziecka
Gdzie jesteś: Strona główna > Zapisy i opłaty

Zapisy i opłaty

•  Dzieci do naszych przedszkoli przyjmowane są według zasady kolejności zgłoszeń
•  Pierwszeństwo mają dzieci, których starsze rodzeństwo uczęszczało do Przedszkola Smerf
•  Przyjmowanie dzieci w trakcie trwania roku szkolnego jest możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc w danej grupie wiekowej

W związku z dużym zainteresowaniem naszymi przedszkolami prosimy wizyty umawiać telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.
Dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładka kontakt.

Przedszkole zawiera umowy cywilno-prawne z rodzicami na czas nieokreślony (Rodziców i Placówkę obowiązuje miesięczne wypowiedzenie). Poniżej dostępny wzór umowy i karty informacyjnej.

Pobierz:
•  umowa
•  karta informacyjna

Wpisowe do przedszkola wynosi 500,00 PLN. Jest to opłata bezzwrotna pobierana jednorazowo w dniu podpisania umowy.
Czesne za miesiąc wynosi 800,00 PLN. Opłacane jest z góry gotówką lub przelewem na konto przedszkola do trzeciego dnia każdego miesiąca.

OFERUJEMY ZNIŻKI DLA RODZEŃSTWA:
Za każde kolejne dziecko płacimy 700,00 PLN. W przypadku zapisania drugiego i kolejnych dzieci do Przedszkola Rodzice są zwolnieni z uiszczania opłaty wpisowego.

Opłaty dodatkowe:
•  ubezpieczenie płatne jednorazowo we wrześniu za cały rok szkolny
•  wyjazdy poza przedszkole: do teatru, muzeum, zoo itp
•  podręczniki
•  opieka po godzinie 18:00

Opłaty wakacyjne
Jeśli dziecko nie korzysta z opieki placówki w miesiącach lipiec – sierpień, opłata za przedszkole wynosi 500,00 PLN za każdy z tych miesięcy. Informujemy, że w przypadku uiszczenia opłaty przestojowej nie odliczamy stawek za dni nieobecności z miesiąca poprzedzającego miesiąc z opłatą ulgową.

Nasz nr konta:
75 1240 1082 1111 0000 0381 4075
BANK PKO S.A.
VI O/Warszawa