Każdego dnia wspieramy rozwój twojego dziecka
Gdzie jesteś: Strona główna > Edukacja przedszkolna

Edukacja przedszkolna

W bieżącym roku szkolnym pracujemy w oparciu o 2 programy wychowania przedszkolnego.

Dbając o edukację dzieci młodszych wybraliśmy program  „Razem w przedszkolu. Program wychowania przedszkolnego”   J. Andrzejewskiej, J. Wieruckiej. Program prezentuje nowatorską koncepcję wychowania przedszkolnego, dzięki której dziecko poprzez zabawę edukacyjną stopniowo przygotowuje się do edukacji szkolnej. Zastosowane w programie rozwiązania metodyczne i merytoryczne, ciekawe i bliskie dziecku, oparte zostały na współczesnych osiągnięciach pedagogiki przedszkolnej.

Dzieci 5-letnie i 6-letnie pracują w oparciu o  „Program wychowania i kształcenia oraz wspomagania rozwoju 6-latków w przedszkolach, w klasach zerowych i w placówkach integracyjnych”   E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, E. Zielińskiej i G. Grabowskiej.
Program ten kładzie nacisk na aktywność twórczą i umysłową dzieci oraz rozwijanie mocnych stron każdego z nich. Dla osiągnięcia tych założeń proponuje różnicowanie zadań stosownie do predyspozycji i możliwości dzieci.

Treści zawarte w obu programach są zgodne z nową podstawą programową zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej (rozporządzenie z dn. 15.01.2009 r.).

Dodatkowo wprowadzamy elementy z  „Dziecięcej matematyki”   prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej oraz korzystamy z założeń glottodydaktyki prof. Bronisława Rocławskiego.