Każdego dnia wspieramy rozwój twojego dziecka
Gdzie jesteś: Strona główna > Edukacja przedszkolna > Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

W naszym przedszkolu w ramach czesnego dzieci korzystają z zajęć:

 • Dydaktycznych – prowadzonych przez nauczyciela grupy w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Są to zajęcia wspierające rozwój mowy i myślenia, edukację matematyczną i językową, świadomość przyrodniczą, rozwój motoryki małej i dużej.
 • Zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez lektora (codziennie). Naukę zapamiętywania, rozumienia i mówienia ułatwia zabawowa forma zajęć.
 • Gimnastyka buzi i języka, czyli zajęcia z logopedą (2 razy w tygodniu).
 • Spotkania z psychologiem ułatwiające rozumienie siebie i otoczenia,
  wdrażające do mówienia o swoich uczuciach i oczekiwaniach (1 raz w tygodniu).
 • Nauka tańca czyli uwrażliwienie na muzykę, kształtowanie estetyki ruchu i pamięci muzycznej (1 raz w tygodniu).
 • Gimnastyka korekcyjna jako przeciwdziałanie i zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu się wad postawy ciała u dzieci w wieku przedszkolnym (1 raz w tygodniu).
 • Zajęcia plastyczne i techniczno-konstrukcyjne dają możliwość poznania ciekawych technik. Udział w tych zajęciach pobudza wyobraźnię, a własna twórczość jest źródłem radości (3 razy w tygodniu).
 • Zajęcia rytmiczno-ruchowe uwrażliwiają na wszystkie aspekty muzyki, pozwalają obcować z rytmem, tempem, dynamiką i instrumentami (2 razy w tygodniu).

 

W celu ułatwienia Rodzicom organizacji zajęć po przedszkolu, oferujemy w naszej placówce dodatkowo płatne zajęcia:

 • baletu,
 • karate,
 • piłki nożnej,
 • ceramiki.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.